آدرس های زیر جهت استفاده شما عزیزان برای انتخاب بیشتر گذاشته شده ,هرگونه مدل لباسی که از سایت های زیر انتخاب میکنید قابل دوخت میباشد 100% شکل مدل ...!!!