شرایط  اخذ نمایندگی برند صفا در استان های دیگر                                                       

                                             1- درخواست کتبی


                                             2- گزارش سابقه فعالیت

 

                                             3- مدارک هویتی :


                                             (تصویر کلیه صفحات شناسنامه ،کارت ملی) 


                                             4- استعلام وضعیت حساب بانکی


                                             5- اعلام وضعیت ملک فروشگاهی ،مزون


                                             6- امضای پیش نویس قرارداد و تودیع وثیقه