طراحی لباس سعید مدرس در مزون صفا


افتخاری دیگر در عرصه هنری

طراحی و دوخت لباسهای گروه کاکوبند برای کنسرت 22شهریور 


سالن میلاد نمایشگاه بین المللی


از طراحی تا پرو پاترون کت سعید شهروز

 خواننده خوب کشورمون توسط مزون صفا برای کنسرت